Hoppa till huvudinnehåll

Göteborgs kollektivtrafik

Vem gör vad i kollektivtrafiken?

Det är många som tillsammans arbetar för att kollektivtrafiken i Göteborg ska fungera. Här kan du se vem som gör vad, och hur samarbetet ser ut.

Resenären

  • Varje gång du reser med ditt kollektivtrafikkort bidrar du med statistik som hjälper till att utveckla kollektivtrafiken. Ditt resmönster och dina behov är värdefullt underlag för regionens beslutsfattare. Genom att rösta i kommunal­ och regionval har du också möjlighet att påverka inriktningen på kollektivtrafikpolitiken i regionen.

Göteborgs Stad

  • I Göteborgs Stad arbetar folkvalda politiker, vissa av dem är beslutsfattare i Trafiknämnden, som bland annat hanterar frågor kring spårvagnstrafiken. Efter beslut i nämnden är det Stadsmiljöförvaltningen som via Västtrafik står för beställning av spårvagnstjänster från Göteborgs Spårvägar.

Västra Götalandsregionen

  • I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet. Myndighetens uppgift är att bestämma hur kollektivtrafiken ska fungera och utvecklas. Regionvalda politiker beslutar i stora och strategiska frågor. Västtrafik får sedan i uppdrag att verkställa myndighetens beslut.

Stadsmiljöförvaltningen

  • Genom att planera spårvagnstrafiken i Göteborg ansvarar Stadsmiljöförvaltningen för att tillgodose göteborgarnas behov av kollektivtrafik med spårvagn. Via Västtrafik beställer Stadsmiljöförvaltningen tjänster och kringtjänster som omfattar spårvagnstrafiken. I uppdraget ingår att köra spårvagn i Göteborgs och Mölndals kommun, underhållet av vagnar och spårvägsbanan samt ansvar för trafikledningen.

Västtrafik

  • Västtrafik är ett av Västra Götalandsregionens bolag och den aktör som upphandlar kollektivtrafiktjänster i Göteborg. Det gör de på uppdrag av kollektivtrafiknämnden och Trafiknämnden, som verkar på regional respektive lokal nivå. Göteborgs Spårvägar är en av de operatörer som upphandlats av Västtrafik.

Göteborgs Spårvägar

  • Göteborgs Spårvägar sätter staden i rörelse med runt 1 300 medarbetare i över 100 olika befattningar. För att spårvagnstrafiken ska rulla krävs det – utöver förare – även anläggningsarbetare, växeloperatörer, spolbilsförare, trafikplanerare, mekaniker, plåtslagare, administratörer, ingenjörer och trafikledare för att nämna några exempel.