Kameror – för en tryggare resa

Göteborgs Spårvägar har kamerabevakning i samtliga spårvagnar för att öka tryggheten i kollektivtrafiken och minska skadegörelse. Bildmaterialet används även vid våra olycksutredningar samt polisens utredningar.

Tillstånd för kameraövervakning

Kameraövervakning av plats dit allmänheten har tillträde regleras i Kamerabevakningslag SFS 2018:120. Det krävs tillstånd från Datainspektionen för att bedriva kameraövervakning och Datainspektionen är även den myndighet som kontrollerar hur Göteborgs Spårvägar sköter sin kameraövervakning.

Om du blivit utsatt för ett brott

Har du blivit utsatt för ett brott ombord på våra fordon bör du omgående göra en polisanmälan, så att polisen kan begära in inspelat bildmaterial. Det måste göras inom 24 timmar från brottstillfället, annars är det risk att bildmaterialet går förlorat.