Frågor och svar om M33

Fakta om spårvagnen M33

Vad heter vagnen?
Modellnamnet är M33 Flexity Göteborg.

Vilken plattform bygger spårvagnen M33 på?
Bombardier Flexity, som sedan skräddarsys för att passa Göteborgs Spårvägars och Västtrafiks specifikationer.

Hur långa är de nya vagnarna?
De är 33 meter, som en jämförelse är M31 30,6 meter och M32 29,5 meter lång.

Kan man se vagnen idag?
28 september 2020 började den första M33 gå i linjetrafik i staden. Just nu är det framför allt linje 5 och 11 som trafikeras av M33.

Tidplan

När kommer den nya vagnen?
Den första vagnen, vagn 490, levererades till Göteborg den 6 december 2019. Efter detta har fler exemplar levererats löpande.

Vad händer med vagnen nu?
Just nu har vi 14 M33 varav några går i linjetrafik med passagerare och övriga används i huvudsak för utbildning av förare och tekniker. En av dessa är enriktningsvagn, de övriga är tvåriktningsvagnar.

När togs den första M33 i trafik?
Den 28 september 2020 började den första M33 testköras i linjetrafik med passagerare.

Hur mycket har spårvagnarna testkörts?
De två första spårvagnarna provkördes i Tyskland vid Bombardiers anläggning. Testkörningarna där pågick i flera månader och de hann köra 5000 km. Därefter testkördes den första spårvagnen, vagn 490, 3000 kilometer i Göteborg.

Design, inredning och tillgänglighet

Hur ser det ut med tillgängligheten?
I utvecklingsarbetet har representanter med olika funktionsvariationer medverkat. De nya spårvagnarna har betydligt större flexibla ytor, där bland annat rullstolar och barnvagnar kan stå. Spårvagnen har 95 procent låggolv.

Finns det fler brandsläckare än den hos föraren?
Ja, det finns också två handburna brandsläckare med vatten i passagerarutrymmet (BM3). Brandsläckarna är placerade i säteslådorna över boggierna bakom en plomberbar lucka.

Hur många sittplatser finns det i M33?
I enriktningsvagnen 80 sittplatser (75 fasta, fem fällbara) och i tvåriktningsvagnen 70 sittplatser (62 fasta, åtta fällbara)

Hur många rullstolar och barnvagnar får plats i en spårvagn?
Det finns två särskilt anpassade platser för rullstolar, men man också resa med rullstol på de väl tilltagna “flexytorna” som finns för bland annat barnvagnar och rollatorer.

Hur kommer tillgängligheten för exempelvis personer med funktionsnedsättning att öka?
De nya spårvagnarna har låggolv och ramper samt större så kallade funktionsytor än tidigare vagnsmodeller.

Vilken färg får de nya vagnarna?
Interiört blir det en ny färgsättning som har tagits fram med hjälp av ledorden enkelhet, modernt, ljust och transparent. Exteriört får de nya vagnarna den göteborgska spårvagnsdesignen i spårvagnsblått och beige som de tidigare vagnsmodellerna M31 och M32.

Hur har ni tagit fram designen?
Vi har jobbat tillsammans med en industridesigner som har många års erfarenhet från kollektivtrafik. Vi har också arbetat tillsammans med en fokusgrupp med olika funktionsvariationer, för att få till så bra lösningar som möjligt för alla grupper av människor.

Teknik

Är det risk för att den nya spårvagnen gnisslar i spåren?
Den nya spårvagnen har rörliga boggier som bygger på en teknik som gör att hjulen har en högre följsamhet mot spåren.

Kommer det att finnas WiFi ombord?
Ja

Finns det eluttag eller USB-uttag ombord?
Nej

Hur kommer vagnarna att fungera i det svenska klimatet?
Vagnen är utrustad med klimatanläggning för värme och kyla anpassad till svenska förhållanden. Denna anpassning följer krav enligt standard SS-EN 14750-1.

Vilken är energiförbrukningen för spårvagnen?
Vid EL2 så är förbrukningen enligt avtalets modell 4,74 kWh/km (för fordonstyp A (enriktningsfordon)). Avtalets modell ska spegla det årliga snittet.

Projektet M33

Varför köper man in nya spårvagnar?
I Göteborg körs spårvagnar från 1960- och 1970-tal och dessa behöver ersättas med nya vagnar. Framtida trafiksatsningar och förväntade resandeökningar kräver också fler vagnar.

Vad har varit viktigt vid beställningen?
Det har varit fokus på hög driftsäkerhet, säkerhet, komfort för passagerare och förare, tillgänglighet och miljö.

Vem tillverkar spårvagnen?
Det är ett konsortium med Bombardier Transportation Sweden AB och tyska Kiepe Electric som bygger vagnen. Design och färgsättning har tagits fram i samarbete mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar. 2021 köpte Alstom upp Bombardiers spårvagnsverksamhet, så numer tillverkas M33 av Alstom.

Varför köper man inte spårvagnarna i Sverige?
Det finns inga spårvagnstillverkare i Sverige.

Var byggs den?
De två första vagnarna byggdes i Bautzen, Tyskland och Wien, Österrike. De kommande vagnarna kommer uteslutande att byggas i Bautzen, Tyskland.

Vad kostar spårvagnen?
Cirka 32,5 miljoner kronor per spårvagn.

Hur många spårvagnar köps in?
Vi har köpt 40 spårvagnar, 30 enriktningsvagnar och 10 tvåriktningsvagnar.

Vad är vitsen med tvåriktningsvagnar?
De har dörrar på bägge sidor och förarhytt i båda ändar. Det innebär att de kan användas på enkelspår, till exempel vid spårarbeten går det fortfarande att använda ett spår för trafik åt båda håll. Dessutom behöver man inte använda vändslingor. Istället kan man använda så kallade klätterväxlar för att byta spår vid till exempel spårarbete. Den här typen av växlar finns redan installerade på Södra vägen och Örgrytevägen.

Ska man köpa fler vagnar än de 40 som är beställda?
Vi har option att köpa ytterligare 60 vagnar. Dessa kan vara av de typer som beställts tidigare, men också en längre enriktningsvagn som är 45 meter lång. För att köra längre vagnar i Göteborg krävs det ombyggnationer av hållplatser.

Ersätter de nya vagnarna äldre vagnar?
Ja, efterhand som M33:orna levereras kommer de äldsta vagnarna av typen M28 och M29 som levererades 1965 – 1972 att fasas ut.

På vilka linjer trafikerar M33?
Just nu är det framför allt linje 5 och 11. I takt med att fler vagnar kommer blir det fler M33 synliga i Göteborg även på andra linjer.

Varför sköts leveransen fram?
Leveransplanen låg cirka sex månader senare än den ursprungliga som planerades när avtalet tecknades. Det beror framförallt på att Göteborgs Spårvägar utifrån erfarenheter från utvecklingen av den tidigare vagnsmodellen M32 varit särskilt noggranna vid de mycket omfattande kvalitets- och funktionskontroller som utförts på den nya vagnen.

Den senare leveransen innebar även att det blev möjligt att inkludera provkörning under Göteborgs vinterperiod, då täcker provkörningsperioden fler årstider och möjligheten att upptäcka och åtgärda eventuella svagheter ökar.

Ökar kapaciteten med de nya vagnarna eller blir det lika med vad det är idag?
De beställda vagnarna motsvarar i kapacitet en av dagens vagnar eller två av de äldsta vagnarna (de som normalt kopplas två och två). Optionsvagnarna kan vara längre än de första, motsvarande cirka 1,5 av dagens vagnars kapacitet. De första 40 vagnarna är tänkta att ersätta en del de äldsta vagnarna och ger alltså ingen större total utökning. Det är först med optionen som kapaciteten kommer öka, men det har inte fattats något beslut om att utlösa optionen ännu.

Var kan jag följa utvecklingen av den nya spårvagnen?
På Västtrafiks webbplats www.vasttrafik.se och Göteborgs Spårvägars webbplats, www.goteborgssparvagar.se/m33