M32

Spårvagn av typen M32

Låggolvsvagn levereras sedan 2004 av Ansaldobreda, Pistoia Italien.
Vagnsnummer: 401-465
Antal: 64
Längd: 29,5 meter
Vikt: 40,5 ton
Motoreffekt: 4×106 kW
Antal passagerare:
87 sittande + 104 stående = 191 passagerare
Låggolv: Ja