M31 (M21)

Spårvagn av typ M31 Göteborgs Spårvägar

Ledvagn med låggolvsmellandel levererad 1984 – 1992 av ASEA/ABB, Västerås.

Ursprungligen kallades vagnen M21 och kunde kopplas samman. 1998 – 2002 byggdes vagnarna om med mellandel med låggolv och fick beteckningen M31.

Vagnsnummer: 300-305, 307-380?(M21: 200-279)
Antal: 80
Längd: 30,6 meter (M21: 22,1 m)
Höjd: 3180 mm (Räls till tak)
Vikt: 34,5 ton (M21: 27 ton)
Motoreffekt: 300 kW
Antal passagerare:
81 sittande + 109 stående = 190 passagerare
Låggolv: Ja i mittdelen