8507481706_d4ca0154a6_k

En del av Göteborgs historia

Göteborgs första spårvagnar drogs av hästar och sattes i bruk av ett engelskt företag år 1879. Spårvagnslinjen sträckte sig mellan Brunnsparken och Stigbergsliden. Efter 23 år pensionerade vi hästarna och spårvagnarna gick över till elektricitet. År 1923 startade vi Sveriges första kommunala busstrafik och trafikerade området mellan gasklockan på Hultmans Holme och Lundby Gamla kyrka.

Göteborgs Spårvägar har sedan starten varit en naturlig del av Göteborgs utveckling, från 76 000 till dagens dryga 600 000 invånare. Vi är den största operatören av kollektivtrafik i staden och den enda aktör som kör spårvagn. Det har hänt mycket nytt sedan vi först trafikerade stadens gator, ett urval av intressanta händelser i vår långa historia kan du läsa om nedan.

1879 – Ett engelskt bolag öppnar Gothenburg Tramway Ltd och inför Göteborgs första spårvägslinjen. Resan kostar 10 öre.
1899 – Göteborgs stad löser in koncessionen för det engelska bolaget och övertar spårvagnarna. Priset var 70 000 Pund.
1902 – Den elektriska spårvagnen invigs.
1907 – Spårvagnen går utanför stadens gränser (Mölndals- och Långedragslinjen).
1919 – Första prishöjningen på 40 år – från 10 till 15 öre
1921 – Större vagnar sätts i trafik. Myntbössorna försvinner, biljetter införs.
1923 – Spårvägen startar den första kommunala busslinjen i landet. Resan kostar 25 öre.
1935 – Första dieselbussen levereras.
1937 – Första moderna spårvagnen (en prototyp) levereras.
1940 – Spårvagnarna når Hisingen – första linjen i det framtida lokalbanenätet. Trådbusstrafiken har premiär.
1956 – Kupongsystemet införs med taxa relaterad till reslängden.
1957 – Kommunikationsradion tas i bruk.
1964 – Trådbusslinjerna läggs ner.
1967 – Biljettmaskiner införs och avveckling av konduktörssystemet inleds.
1969 – Första etappen av snabbspårvägen till Angered öppnas.
1972 – Spårvägens första ledbussar sätts i trafik.
1984 – Första ledspårvagnen levereras.
1989 – Göteborgs Spårvägar blir aktiebolag igen och ett renodlat driftföretag. Det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken tas över av den nybildade kommunala trafiknämnden.
1991 – Magnetkorten ersätter kupongsystemet.
1992 – De första naturgasbussarna sätts i trafik.
1998 – Premiärtur för spårvagnstypen M31, ledspårvagn med mittdelslåggolv. Inom en femårsperiod har samtliga spårvagnar av typen M21 byggts om till denna modell.
2000 – Göteborgs Spårvägar börjar köra regional busstrafik.
2001 – Trafikkontoret (numera Stadsmiljöförvaltningen) beställer 40 nya låggolvsvagnar av modellen Sirio, kallade M32 i Göteborg.
2002 – Stora omläggningar av spårvagnslinjenätet inleds i samband med att första etappen av “Kringen” tas i bruk.
2004 – De två första Siriovagnarna levereras till Göteborg.
2005 – Sveriges längsta buss, så kallad “stombuss”, på 24 meter köps in av Göteborgs Spårvägar.
2006 – De första resenärerna löser enkelbiljett via SMS.
2009 – Göteborgs Spårvägar AB ombildar bolaget till en koncern med tre dotterbolag och ett moderbolag.
2012 – Ny nationell kollektivtrafiklag träder i kraft.
2013 – Dotterbolaget GS Spårvagn AB fusioneras med moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB. Koncernen består av ett moderbolag och två dotterbolag.
2016 – avtalet om leverans av den nya spårvagnsmodellen – M33 – blir klart den 11 oktober. Nu kan Bombardier inleda tillverkningen av vagnarna.
2019 – tisdagen den 24 september fyllde spårvägen 140 år och det firades lördagen därefter med stort kalas på Drottningtorget. Det här är också året när de första exemplaren av den nya spårvagnen – M33 – levereras och sätts i testtrafik i Göteborg.

Är du intresserade av historiska bilder från kollektivtrafiken i Göteborg, besök gärna Regionarkivet