Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

Ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) skrivs mellan personuppgiftsansvarig (respektive bolag) och våra personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer som på uppdrag av oss behandlar personuppgifter.

I avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige anger. PUB-avtal som upprättats innan 25 maj 2018 ska uppdateras. Vi arbetar löpande med att upprätta PUB-avtal med våra leverantörer som behandlar personuppgifter.