Behandling av personuppgifter

Göteborgs Spårvägar har upprättat register för behandling av personuppgifter som uppdateras löpande i varje bolag. Här registrerar vi all behandling av personuppgifter, både det som sker i system och manuellt.

Registret hjälper oss att ha kontroll över vilka personuppgiftsbehandlingar vi utför inom respektive bolag och ger en översikt över alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer, vilket hjälper oss att på ett systematiskt sätt kontrollera att vi exempelvis har en rättslig grund att behandla uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig ansvarar för personuppgiftsbehandling i respektive bolag samt för att registret är både kvalitetssäkrat och uppdaterat.

Tänk på detta när du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss

När du skriver en kommentar eller ett inlägg så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). Det innebär att skyddsnivån för uppgifterna inte motsvarar den inom EU/EES.
För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier. För sådana ärenden rekommenderar vi e-post, telefon eller brev.

Tänk på att om du lämnar en kommentar eller gör ett inlägg så blir det en allmän handling som i regel är offentlig. Det du skriver kan komma att lämnas ut om någon frågar efter det.

Har du synpunkter eller frågor som specifikt gäller oss på Göteborgs Spårvägar så kan du kontakta oss direkt på info@sparvagen.goteborg.se. Vi hanterar frågor som exempelvis handlar om Göteborgs Spårvägar som bolag, vårt hållbarhetsarbete eller våra lediga tjänster.
Synpunkter om din resa och våra medarbetare är viktig information för oss. Har du inte hittat svar på din fråga under “vanliga frågor” så ber vi dig vända dig till Västtrafiks kundservice för synpunkter och frågor gällande din resa.

Läs mer om hanteringen av personuppgifter här.