Konsekvensbedömning

Göteborgs Spårvägar hanterar personuppgifter som sannolikt medför en hög risk för den registrerades integritet, vilket innebär att en konsekvensbedömning ska genomföras.

En konsekvensbedömning beskriver syftet med vår hantering av personuppgifter samt de risker som kan uppstå för den vars personuppgifter behandlas. Konsekvensbedömningen är också ett sätt för den personuppgiftsansvarige att visa efterlevnad till lagstiftningen.

Syfte med bedömningen är att:

  • förebygga risker innan incidenter uppkommer
  • bedöma om personuppgifterna som samlas in är nödvändiga för ändamålet
  • bedöma om den personuppgiftsansvarige har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda den registrerades integritet och rättigheter

 

En konsekvensbedömning av hantering som medför hög risk för den registrerades integritet ska genomföras:

  • innan vi påbörjar en ny hantering av personuppgifter
  • vid pågående hantering som inte konsekvensbedömts tidigare eller vid pågående hantering där risken förändrats (ökat)