Så här arbetar vi med Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen började gälla i Sverige och resten av EU den 25 maj 2018. Lagen reglerar hur vi på Göteborgs Spårvägar ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen. I menyn till höger kan du läsa mer om:

 • Integritetspolicy
 • Personuppgiftsbehandling
 • Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)
 • Konsekvensbedömning 

Kontakt

 • Har du frågor om vår hantering av personuppgifter eller vill anmäla en personuppgiftsincident når du oss på följande sätt:
  • Telefon: 031-732 10 00
  • E-post: info@sparvagen.goteborg.se
  • Vanlig post: Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg
 • Personuppgiftsansvarig (Bolagets styrelse) når du via e-post.
 • Frågor eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen besvaras av vårt dataskyddsombud Johanna Brunzell Begby vid Dataskyddsenheten i Göteborgs Stad som du når via e-post. Du kan även läsa mer här!
 • Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas som resenär ska du kontakta Västtrafik, läs mer här!
 • Datainspektionens webbplats  finns mer generell information om dataskyddsförordningen och dina rättigheter gällande personuppgifter.