Så här arbetar vi med Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen började gälla i Sverige och resten av EU den 25 maj 2018. Lagen reglerar hur vi på Göteborgs Spårvägar ska behandla personuppgifter.

Kontakt

Dataskyddsombud: Dataskyddsenheten vid Göteborgs Stad
E-post: dso@intraservice.goteborg.se
Tfn: 031 -365 00 00

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Spårvägar har upprättat register för behandling av personuppgifter som uppdateras löpande i varje bolag. Här registrerar vi all behandling av personuppgifter, både det som sker i system och manuellt.

Registret hjälper oss att ha kontroll över vilka personuppgiftsbehandlingar vi utför inom respektive bolag och ger en översikt över alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer, vilket hjälper oss att på ett systematiskt sätt kontrollera att vi exempelvis har en rättslig grund att behandla uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig ansvarar för personuppgiftsbehandling i respektive bolag samt för att registret är både kvalitetssäkrat och uppdaterat.