Åtgärder för minskat buller

För att kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ till bilen måste den köras nära bostäder och arbetsplatser, vilket leder till ökade störningar. I vår verksamhet orsakas buller främst av våra fordon och underhåll i spår, ledningar och signalsystem. Vi utvecklar ständigt våra åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Underhåll ska påverka så lite som möjligt

Bullrande arbeten planeras i första hand in dagtid, men kan i undantagsfall förekomma på natten och då även i bostadsområden. Vid alla planerade arbeten informeras närboende i förväg. För att sänka ljudnivån ersätter vi löpande maskiner och utrustning. För att minska gnissel i spåren och sänka bullernivåerna har vi under året nyinstallerat smörjstationer i Saltholmens vändslinga och vid Gamlestans resecentrum. Även den nya depån på Ringön har utrustats med flera smörjstationer. I december 2020 fanns totalt 41 smörjstationer i spårvägsnätet och under nästa år planeras installation av ytterligare stationer.

Göteborgs Spårvägar har idag sammanlagt 28 vagnar av modell M32 med Top of Rail system. Top of Rail lägger ut en tunn bullerdämpningsfilm på rälshuvudet för att dämpa de ljudfrekvenser som uppstår mellan spårvagnshjul och rälshuvud i kurvor. Ljudmätningar ombord visar att Top of Rail minskar gnisslet med upp till 80 procent. Under 2020 har vi installerat ett nytt automatiskt system för avlyssning och registrering av gnissel i kurvor på 10 M32:or. Det ger oss möjlighet att verifiera effekten av våra åtgärder. Den nya spårvagnen M33 är utrustad med både fläns- och farkantssmörjning och Top of Rail för att ge en tystare resa.