Steg för bättre avfallshantering

Göteborgs Stads miljöprogram ställer krav på stadens verksamheter och bolag att källsortera. På Göteborgs Spårvägar upp-kommer avfall vid arbete i spårvägsanläggningen, verkstäder, på kontor och i matsalarna.

Återbruk istället för avfall

Under 2019 har Göteborgs Spårvägar integrerat Tage, Göteborg Stads interna återbrukssajt, i verksamheten. På Tage kan vi lämna, söka och boka möbler och inventarier från andra verksamheter i Göteborgs Stad. Därigenom skapas möjligheter till återbruk istället avfall. Det minskar vår påverkan på miljön och kostnaderna för att köpa nytt. Vi har sju administratörer av Tage på Göteborgs Spårvägar som hjälper övrig personal med att lägga ut och efterlysa möbler och inventarier på Tage.

Enklare göra rätt med tillgänglig källsortering

Under året har vi infört källsortering av vårt hushållsavfall på depå Rantorget. Personalmatsal och samtliga fikarum har försetts med sorteringsmöbler för pappersförpackningar, plastförpackningar, metall samt ofärgat och färgat glas. Ytterligare sorteringsmöbler har placerats i korridorer och i större konferensrum, så att sorteringen av avfallet ska vara enkelt och tillgängligt för våra medarbetare. Vi har även tagit bort samtliga papperskorgar vid arbetsplatser, vilket innebär att vi inte längre förbrukar plastpåsar i papperskorgarna, utan slänger vårt restavfall i en minitunna som sedan sorteras som restavfall i sorteringsmöbeln.

För att få en korrekt uppföljning över avfallet som vi källsorterar, håller vi nu på att trimma in tömningsintervaller och kärlstorlekar. Under 2020 fortsätter vi att införa källsortering på övriga anläggningar.

Förebygga och minska avfall

På våra arbetsplatser har vi genomfört flera insatser för att förebygga och minska avfall de senaste åren. I början av 2018 fick alla medarbetare en termosmugg för varma drycker och en vattenflaska, dels för att minska förbrukningen av engångsmuggar, dels för att underlätta för de som arbetar i trafiken.

Under hösten 2018 beslutade vi att helt ersätta engångs¬muggar av plast med pappersmuggar. 2019 gick vi vidare för att även ersätta pappersmuggarna med porslin. De åtgärder som redan genomförts, har sänkt förbrukningen med 43 procent och inköp av nya plastmuggar är helt stoppat.

Våra matsalar är effektiva när det gäller att hålla nere matsvinn. Medarbetarna förbeställer dagens mat redan på morgonen, därigenom tillagas inte mer än vad som beställts.