På måndag 1 juni tas Ringödepån i drift

På måndag 1 juni tas Ringödepån i drift

Peter Wendeblad och Magnus Lungren
Peter Wendeblad och Magnus Lundgren

Just nu pågår förberedelserna för att den första spårvagnen ska rulla ut från Ringödepån tidigt på måndag morgon. Den nye verkstadschefen för depån Magnus Lundgren ser fram emot att slå upp portarna.

Det var 1 mars som Magnus Lundgren fick jobbet som verkstadschef för Ringön. Han uppskattar att få vara med och starta en ny verksamhet med en helt nybyggd anläggning och ny utrustning.
– Det är kul att arbeta med det här, det är få som varit med om att driftsätta en spårvagnsdepå. Men det är klart att det funnits utmaningar under projektets gång, förklarar Magnus.

Extra bemanning inledningsvis
Under uppstartsskedet kommer Ringön att vara extra bemannad med teknisk personal. Grundbemanning är annars 16 personer, varav 10 är nyanställda. Just nu utbildas personalen för att förbereda dem för sina arbetsuppgifter. De får en gedigen utbildning för att få lov att jobba i depån. Men utbildningarna kommer att fortsätta även när depån öppnat. Depåpersonalen har alla teknisk bakgrund från utbildning eller arbetsliv.

Ringödepån
Skärmtaket, personalutrymmena och tvätthallen vid Ringödepån

Förbereds för 45-metersvagnar
Ett viktigt mål under etapp 1 är att kunna driftsätta vagnar på Hisingen under tiden som förbindelsen mellan Hisingen och fastlandet är avbruten på grund av bygget av nya Hisingsbron. Avbrottet beräknas vara några veckor under sommaren 2021. En annan viktig funktion för Ringödepån är att avlasta Rantorget och Majorna. På den nya depån kommer det att ske driftsättning, lättare underhåll, tvättning och städning. En annan sak som skiljer depån på Ringön från Rantorget, Slottsskogen och Majorna, är att här förbereds för framtiden 45-metersvagnar.

Etapp 2 överklagad
Peter Wendeblad är projektledare för anläggningen av den nya depån och allt går just nu enligt planerna.
– Just nu är anläggningen tillgänglig för Göteborgs Spårvägar, för att vi ska hinna förbereda den för starten 1 juni , säger Peter. Men det är osäkert när etapp 2 påbörjas. Det är en av entreprenörerna som lämnade in anbud som överklagat tilldelningsbeslutet. Det ärendet ska prövas juridiskt först och det är osäkert när det är klart. Men när etapp 2 står klar innebär det att alla typer av spårvagnsunderhåll kan göras på Ringön.

Över tio års arbete bakom depån
Från att Göteborgs Spårvägar fick uppdraget att börja titta efter ett lämpligt område till dess att depån öppnar, har det gått över tio år. Kent Lindahl är projektledare på Göteborgs Spårvägar och har varit med sedan början av projektet.

Kent Lindahl
Kent Lindahl framför en skiss av Ringödepån.

– Det var i november 2009 som vi fick i uppdrag från Trafikkontoret att leta upp lämplig mark för en ny depå, berättar Kent. En tomt vi tittade på då låg i Storås i Angered, men ligger en depå för långt ut på banan blir den sårbar för till exempel spårarbeten eller större stopp. Då fanns det två alternativ kvar, bägge på Hisingen. Den ena låg på Ringön, mellan Ringögatan och Kville Bangård, alltså söder om den slutliga placeringen. Det andra alternativet var en möjlighet att ta över Volvos anläggning mellan Eketrägatan och Gropegårdsgatan. Det var Volvos gamla lastbilsfabrik som de var intresserade av att sälja. Vi tog fram förslag på hur spårdragningar skulle se ut och gjorde riskanalyser.

Långt från bostäder
Men Volvo-alternativet stupade på att det låg bostäder för nära anläggningen och sedan ändrade sig Volvo och ville behålla fabriken. Då kvarstod Ringö-alternativet som hade två stora fördelar; närheten till järnvägen och inga bostäder i närheten.
– Vi gick vidare med det Ringö-alternativet fram till sommaren 2011, säger Kent. Men Stadsbyggnadskontoret ville att vi skulle bygga längs med Kville bangård istället. Vi var tvungna att fundera om det gick att förlägga depån på längden istället. Vi kom fram till att det gick, men att vi behövde en bredd på 75 meter. Enda lösningen var att få Trafikverket att ta bort fyra spår från bangården. Det var en lång process och var klart först runt 2015 eller 2016. Men det innebar att projektet kunde fortsätta och det blev byggstart 2017 för etapp 1 och i juni 2018 godkändes detaljplanen för etapp 2. Idén med att dela upp det i två etapper byggde på att vi ville ha igång verksamhet där så fort som möjligt.

Nya vagnhallen – 1,7 miljarder
Under tiden som projektet gått framåt har det varit en komplicerad process när det gäller ansvar och finansiering. Upplägget ser ut så här; Västra Götalandsregionens bolag Västfastigheter bygger och förvaltar, Västtrafik hyr anläggningen och Göteborgs Spårvägar använder den. 2015 sattes ett investeringstak på 1,2 miljarder, vilket innebar en större omprojektering som tog c:a 1 år extra. I juni 2018 fattade regionfullmäktige beslut om en investering i ny vagnhall på Ringön för c:a 1,7 miljarder.
Det är inte första projektet kring depåer som Kent Lindahl varit inblandad i. 1996 – 1998 arbetade han med ombyggnationen i och kring Gårdahallen och 2011 – 2013 när det gällde ombyggnad av Slottskogsdepån till spårvagnshall.

Planerat för framtiden
Nu när det börjar bli möjligt att förstå hur slutresultatet kommer att se ut, är Kent mycket positiv.
– Jag är nöjd med att det är stora ytor som rymmer mycket vagnar, säger Kent. Det är också bra att vi har ett område som det är möjligt att i framtiden expandera i.