Värdefulla skillnader

På Göteborgs Spårvägar arbetar vi aktivt för en kultur som värdesätter och uppskattar de skillnader som gör varje individ unik och där alla känner sig respekterade och värdefulla. Arbetet bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

I vår koncern arbetar människor från många delar av jordens alla hörn. Merparten av våra anställda är män (75 procent) och en fjärdedel (25 procent) är kvinnor, många av våra medarbetare har jobbat länge inom Göteborgs Spårvägar. Alla medarbetare, oavsett roll, är delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av våra värderingar och präglas av respekt, arbetsglädje och utveckling.

Alla medarbetare har också en viktig roll i att motverka diskriminering och trakasserier och det är viktigt att vår arbetsplats ger lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. Därför arbetar vi utefter en Likabehandlingsplan samt har tillsatt ett Diskrimineringsombud.