8507436532_675d0aa76c_k

Kollektivt resande gynnar alla

Att åka med kollektivtrafiken är att göra en insats för miljön. Ju fler som åker med oss desto mindre skadliga avgaser släpps ut. Dessutom blir valet ännu enklare när du snabbt kan ta dig till din destination för en rimlig kostnad. Våra bussar och spårvagnar trafikerar nästan alla dygnets timmar, året runt för att du ska kunna ta dig till arbetet, utbildningen eller nöjen där en enkelresa kostar 30 gånger mindre än vad en full tank gör.

Göteborgs Spårvägar är en av de större aktörerna i Göteborgs lokaltrafik. Vi levererar en mängd olika kollektivtrafiktjänster med målet att skapa en bättre och mer tillgänglig kollektivtrafik som gynnar våra resenärer. Våra kollektivtrafiktjänster innefattar allt från att köra spårvagn och buss till att sköta Göteborgs enda bemannade station – Hammarkullen. Vi reparerar också vissa hållplatser, tillverkar skyltar, ansvarar för trafikledningen på Nils Ericsson Terminalen samt återlämnar borttappat på Hittegodsavdelningen. All drift och skötsel av våra fordon görs med minsta möjliga miljöpåverkan i åtanke.

Vi är ett kommunalägt bolag och styrs av politiska beslut. Din röst i kommunalvalet kan därmed påverka hur kollektivtrafiken ska utvecklas och fungera i Göteborg. Kollektivtrafiken är en verksamhet som kräver stora investeringar och mycket planering. Ska det bli ännu bättre måste vi tänka långsiktigt och skapa oss en bild av hur kollektivtrafiken ska se ut inom de närmaste åren och i framtiden. Sedan några år pågår ett framåtriktat arbete vars syfte är att fördubbla kollektivtrafiken till 2025 i hela Sverige. Självklart kommer också kollektivtrafiken i Göteborg att påverkas av det arbetet.