9787666333_79890bb517_o

Intressanta utvecklingsprojekt

Göteborgs Spårvägar driver både stora och små projekt där vår roll kan vara allt från att ta fram specialanpassade verktyg för drift och underhåll, så som en hjulrenoveringsmaskin till exempel, till att handla upp nya spårvagnar.

Även om vi inte ansvarar för hur nya linjer dras, var hållplatser planeras eller är den aktör som bestämmer hur nya spår ska etableras har vi lång erfarenhet av, och stor kunskap om, allt som rör buss- och spårvagnstrafiken. Kunskap vi gärna delar med oss av. I vårt samarbete med Västtrafik och Göteborgs Stads Trafikkontor hålls alltid en nära dialog kring utvecklingsfrågor.

För närvarande pågår många projekt i olika delar av Göteborg för att utvidga spårvagnsnätet och öka framkomligheten. Läs mer om pågående projekt här.

Nya vagnar i spåren 2018

Göteborgs Spårvägar är ansvariga för beställning och upphandling av nya spårvagnar (kallade M33) till Göteborg. Under kommande 10-års period behöver staden 100 nya vagnar och det omedelbara behovet är 40 vagnar för att ersätta de äldsta som nu rullar i Göteborg.

Projektet i sin helhet ägs av Göteborgs Spårvägars styrelse. För uppdraget har därför en särskild projektgrupp bildats, som också kommer att ha ett antal referensgrupper som stöd under projektets gång. Referensgrupperna är Resenär, Teknik, Utbildning (förare), Trafik, Bana samt Kvalitet & Säkerhet. Projektledare för upphandlingen och beställningen är Mårten Ignell. Har du generella frågor om projektet, skicka dem gärna till info@sparvagen.goteborg.se

Västra Götalandsregionen inklusive Västtrafik, Göteborgs Stad trafikkontor och Kommunleasing är alla viktiga samarbetspartners i projektet.
De första nya vagnarna beräknas börja trafikera spåren i Göteborg 2018.

Ny jättehall på Ringön

Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska ske med kollektivtrafik år 2025 enligt kollektivtrafikprogrammet K2020.

En sådan ökning kräver stora satsningar på kollektivtrafiken och mycket är på gång i Göteborg med omnejd, t ex upphandling och inköp av nästa generations spårvagnar samt planeringen och bygget av en ny stor spårvagnshall på Ringön. Det är, ur flera perspektiv, nödvändigt att bygga en ny spårvagnshall dels eftersom befintliga spårvagnsdepåer i Majorna, på Rantorget och i Slottsskogen inte kan hantera flera vagnar dels då det ur trafikerings- och sårbarhetsperspektiv behövs en spårvagnshall på Hisingen.

Flera parter är inblandade i byggnationen, t ex Västra Götalandsregionen inkl Västtrafik, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Higab och Göteborgs Spårvägar.

Detaljplan för området är på samrådsremiss under våren 2014.

Visualisering uppåt väggarna

I Göteborg finns nästan 2700 hållplatser som trafikeras av ca 150 olika buss- och spårvagnslinjer. Förutom att köra spårvagn är ett av våra uppdrag att sköta och underhålla många av stadens hållplatser samt planera trafikomläggningar vid spår- och vägarbeten. Hur lyckas man få en bra överblick över ett sådant uppdrag i Sveriges näst största stad?

Ibland kan det vara nyttigt att ta ett steg ifrån datorn och visualisera sitt arbete. I ett samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stads Färdtjänst och oss på Göteborgs Spårvägars Skyltverkstad togs en högupplöst flygfotokarta över Göteborg fram, så stor att den täcker en 4 meter lång och 2,5 meter hög vägg. Kartan försågs sedan med en whiteboardskyddsfilm som gör kartan till ett konkret arbetsverktyg. Genom att ringa in, dela upp, markera och skriva direkt på kartan ser man hur den lilla delen hänger ihop i det stora sammanhanget.

Varje dag när vi kommer till jobbet möts vi av kartan vilket skapar en stark anknytning till det vi gör och varför vi gör det. Vårt jobb är att hålla Göteborg i rörelse.