9205294343_5e9da3efbc_k

Morgondagens kollektivtrafik

Det är svårt att sia, speciellt om framtiden. Men vi vet av erfarenhet att framtiden i stor utsträckning beror på vad vi gör i nuet. Fattar vi rätt beslut i dag kommer antalet resenärer att fördubblas, framkomligheten öka, betalnings- och informationssystemen bättre motsvara våra resenärers förväntningar och teknikutvecklingen inom både buss och spårvagn att fortsätta.

Vårt utvecklingsarbete syftar till att förbättra resan för dig som resenär. Oavsett om det handlar om det tekniska underhållet, komfort på vagnar och bussar, tjänster som kan underlätta ditt resande eller vårt bemötande. Allt handlar om hur vi kan ge dig service på bästa sätt så att din resa blir enkel och trygg.

Utvecklingsarbetet bedrivs kontinuerligt i varje enhet, på varje nivå inom företaget. Många av våra medarbetare har unik kunskap inom vissa områden och det försöker vi ta tillvara på i alla lägen. I vår hjulverkstad har vi till exempel egenutvecklat en hjulrenoveringsmaskin som bidrar till att vi snabbare och med högre kvalitet kan renovera hjulen på en av våra vagnstyper. Den nya maskinen bidrar också till en betydligt bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Ett gott exempel på utveckling såväl som våra medarbetares potential.