Styrelsemedlemmar i GS Buss AB

Från 2019 har koncernen för kollektivtrafik omstrukturerats. Ett nytt moderbolag har bildats, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, till dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

 • Annbrith Svensson (M) Ordförande
 • Olof Lindgärde (L) 1:e vice ordförande
 • Thomas Larsson (MP) 2:e vice ordförande
 • Hans Nilsson (S) Ledamot
 • Gertrud Ingelman (V) Ledamot
 • Stefan Söderman (D) Ledamot
 • Marie Lökkeberg (S) Ledamot
 • Ewa Karlholm-Janson (M) Ledamot
 • Björn Bernehed (D) Ledamot
 • Fredrik Biörnerud (M) Ersättare
 • Dan Berggren (S) Ersättare
 • Oskar Karlsson (V) Ersättare
 • Dan Gustafsson (D) Ersättare
 • Peter Lintin Wold (L) Ersättare
 • Stina Svensson (Fi) Ersättare