Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Från 2019 har koncernen för kollektivtrafik omstrukturerats. Ett nytt moderbolag har bildats, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, till dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

 • Annbrith Svensson (M) Ordförande
 • Olof Lindgärde (L) 1:e vice ordförande
 • Thomas Larsson (MP) 2:e vice ordförande
 • Bertil Hallén (S) Ledamot
 • Gertrud Ingelman (V) Ledamot
 • Stefan Söderman (D) Ledamot
 • Anne-Christine Westerholm (S) Ledamot
 • Ewa Karlholm-Janson (M) Ledamot
 • Elisabeth Borg (S) Ledamot
 • Fredrik Biörnerud (M) Ersättare
 • Hanna Moradi (S) Ersättare
 • Oskar Karlsson (V) Ersättare
 • Björn Bernehed (D) Ersättare
 • Peter Lintin-Wold (L) Ersättare
 • Stina Svensson (Fi) Ersättare