En ny koncern samlar stora delar av kollektivtrafiken i staden

 

Koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik, är en del av Göteborgs Stad, och har uppdraget att tillgodose stadens behov av effektiv och hållbar kollektivtrafik med hög kvalitet tillsammans med tjänster och produkter inom området.

Koncernen består av moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik (GSK) och dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB (GSAB), där Västtrafik äger 15%, GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB GST).