Vi är göteborgarnas bolag

Från 2019 har koncernen för kollektivtrafik omstrukturerats. Ett nytt moderbolag har bildats, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, till dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelse i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Annbrith Svensson (M) Ordförande

Olof Lindgärde (L) 1:e vice ordförande

Thomas Larsson (MP) 2:e vice ordförande

Anne-Christine Westerholm (S) Ledamot

Bertil E Hallén (S) Ledamot

Ewa Karlholm-Janson (M) Ledamot

Gertrud Ingelman (V) Ledamot

Magnus Kindmark (S) Ledamot

Per Anders Örtendahl (D) Ledamot

Fredrik Biörnerud (M) Ersättare

Peter Danielsson (D) Ersättare

Stina Svensson (Fi) Ersättare

Rasmus Loberg (V) Ersättare

Hanna Moradi (S) Ersättare

Peter Lintin-Wold (L) Ersättare

Styrelse i GS Buss AB

Annbrith Svensson (M) Ordförande

Olof Lindgärde (L) 1:e vice ordförande

Thomas Larsson (MP) 2:e vice ordförande

Ewa Karlholm-Janson (M) Ledamot

Gertrud Ingelman (V) Ledamot

Hans A Nilsson (S) Ledamot

Marie Lökkeberg (S) Ledamot

Per Anders Örtendahl (D) Ledamot

Stefan Söderman (D) Ledamot

Fredrik Biörnerud (M) Ersättare

Björn Bernehed (D) Ersättare

Jonathan Ahlström (L) Ersättare

Rasmus Loberg (V) Ersättare

Stina Svensson (Fi) Ersättare

Dan Berggren (S) Ersättare

Styrelse i GS Trafikantservice AB

Annbrith Svensson (M) Ordförande

Olof Lindgärde (L) 1:e vice ordförande

Thomas Larsson (MP) 2:e vice ordförande

Dan Berggren (S) Ledamot

Ewa Karlholm-Janson (M) Ledamot

Gertrud Ingelman (V) Ledamot

Hans Nilsson (S) Ledamot

Marie Lökkeberg (S) Ledamot

Per Anders Örtendahl (D) Ledamot

Fredrik Biörnerud (M) Ersättare

Björn Bernehed (D) Ersättare

Jonathan Ahlström (L) Ersättare

Rasmus Loberg (V) Ersättare

Stina Svensson (Fi) Ersättare

Suzanne Peters (S) Ersättare

Styrelse i Göteborgs Spårvägar AB

Stefan Olinder (M) Ordförande

Soili Brunberg (MP) 1:e vice ordförande

Peter Hermansson (M) 2:e vice ordförande

Christian Larsson (V) Ledamot

Johanna Hector (S) Ledamot

Patrik Höstmad (D) Ledamot

Patrik Johansson (S) Ledamot

Ulf Sjöberg (L) Ledamot

Boris Ståhl (S) Ersättare

Joakim Rosdahl (D) Ersättare

Miriam Friedlaender (Fi) Ersättare

Peter Forsling (M) Ersättare

 

Fackliga företrädare

Kommunal Väst Spårvägen Trafik, Teknik

 

Vision

Miroslav Lakobrija