Vi är göteborgarnas bolag

Göteborgs Spårvägar är ett av flera helägda kommunala bolag inom Göteborgs Stad. Koncernen Göteborgs Spårvägar består av moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB och två dotterbolag. Vår styrelse är politiskt tillsatt.

I moderbolaget bedrivs koncernens styrning och ledning samt spårvagnsverksamheten. Här finns också ett antal stödjande funktioner inom bland annat HR, Ekonomi, Säkerhet och Inköp. I koncernen ingår även våra två dotterbolag GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB.

Vår styrelse består av politiskt tillsatta ledamöter samt fackliga representanter. Styrelseordförande heter Endrick Schubert (S) och han tillträdde posten som ordförande efter valet 2010. Förste vice ordförande är Ann Karlsson (V) och andre vice ordförande är Anders Källström (M).

Göteborgs Spårvägars styrelse

Ledamöter

Endrick Schubert (S), ordförande
Ann Karlsson (V), förste vice ordförande
Anders Källström (M), andre vice ordförande
Christina Rigemar (S)
Ewa Karlholm-Jansson (M)
Jan Nilsson (S)
Klas Eriksson (MP)
Lars-Arne Johansson (M)
Martin Darelius (L)

Suppleanter

Anne-Christine Westerholm (S)
Colin Carlfors (S)
Henry Kenamets (MP)
Peter Forsling (M)
Stefan Olinder (M)

Fackliga företrädare

Kommunal Väst Spårvägen Trafik

Johannes Kvarnström

Kommunal Väst Spårvägen Teknik

Vakant

Vision

Miroslav Lokobrija

Fackliga företrädare