En kundanpassad organisation

Vi vill bli Göteborgs och Sveriges ledande kollektivtrafikföretag. Vi siktar högt och vill att vår verksamhet ska kännetecknas av att alltid sträva efter en hög leveranskvalitet, effektiva lösningar och en ständig utveckling av vår verksamhet.

Vårt mål är en positiv reseupplevelse för dig som resenär. Ska vi lyckas med det måste vi ha en organisation som levererar service, dygnet runt, där alla bidrar och bygger vidare på de erfarenheter vi har efter mer än 100 år i den göteborgska kollektivtrafiken. Allt handlar om hur vi möter dig i vardagen och hur vi kan underlätta din resa.

Göteborgs Spårvägar är indelat i affärs- och stödenheter vilket gör att vi kan lägga starkt fokus på ”Resan”, som är vår kärnverksamhet. Merparten av våra medarbetare deltar i den operativa driften av verksamheten. Vi kör buss och spårvagn, jobbar i verkstäder och depåer samt underlättar på olika sätt resan för våra resenärer genom information, tydliga skyltar och vägledning. En del av verksamheten arbetar också med administrativa uppgifter som främst rör ekonomi, våra medarbetare, inköp, kvalitet och säkerhet.

Vi har även ett dubbelt uppdrag då vi både utgår från ett samhälls- och ett affärsperspektiv. Den största delen av vår verksamhet utgörs av spårvagnstrafik och driften av den. Det uppdraget har Göteborgs Stad beslutat att Göteborgs Spårvägar ska utföra och det har vi gjort i 130 år nu. Busstrafiken och flertalet av tjänsterna inom området trafikantservice är upphandlade av Västtrafik och i konkurrens med övriga aktörer i kollektivtrafikbranschen. Göteborgs Spårvägar kör busstrafiken på linjerna 60, 62, 17 och 16X tillsammans med samtliga spårvagnslinjer.

Engagerade medarbetare

Göteborgs Spårvägar är ingenting utan alla våra kompetenta och engagerade medarbetare. Vi är glada över att så många trivs hos oss och har kunskapen samt känslan som krävs för att ge våra kunder en bra och positiv reseupplevelse. Vi ser det ökande resandet med buss och spårvagn som ett kvitto på våra medarbetares goda arbete.