Rapportering om hot av spårvagnsförare

Rapportering om hot av spårvagnsförare

Sveriges Radio P4 Göteborg har de senaste dagarna rapporterat om att hot mot spårvagnsförare i Göteborg ökar. Antalet händelserapporter om hot har ökat från 10 till 39 under perioden 2011 – 2015.

Nöjda kunder och hög leveransnivå

Nöjda kunder och hög leveransnivå

Under 2015 levererade Göteborgs Spårvägar 127 miljoner delresor i Göteborgs kollektivtrafik och överträffade alla mål i Västtrafiks nöjd kund-undersökningar. Resultat som helt beroende av alla våra medarbetares kundfokus och engagemang.