Nöjda kunder och hög leveransnivå

Nöjda kunder och hög leveransnivå

Under 2015 levererade Göteborgs Spårvägar 127 miljoner delresor i Göteborgs kollektivtrafik och överträffade alla mål i Västtrafiks nöjd kund-undersökningar. Resultat som helt beroende av alla våra medarbetares kundfokus och engagemang.