Rapportering om hot av spårvagnsförare

Rapportering om hot av spårvagnsförare

Sveriges Radio P4 Göteborg har de senaste dagarna rapporterat om att hot mot spårvagnsförare i Göteborg ökar. Antalet händelserapporter om hot har ökat från 10 till 39 under perioden 2011 – 2015.