Om olyckan är framme

Att resa med spårvagn eller buss är ett av de säkraste sätten att färdas på, men vad gäller om olyckan är framme? Våra skaderutiner förklarar vad som händer vid en olycka och vem som är ersättningsskyldig.

Vid skadetillfället är det en fördel om du kan kontakta föraren. Föraren kan snabbt kalla på den hjälp som behövs via radio samt registrera händelsen i vårt avvikelsesystem. För råd om hur man bäst beter sig i spårvagns- och busstrafiken, läs våra säkerhetsanvisningar.

Personskador

Du kan få ersättning från Göteborgs Spårvägar när du:

  • Skadat dig på en spårvagn/buss
  • Skadat dig vid på eller avstigning
  • Blir påkörd eller tillstött av en spårvagn/buss på ett sätt som leder till skada

Göteborgs Spårvägar ersätter inte skador som orsakats av yttre händelse, som inte kan härledas till spårvagns-/bussdriften. Till exempel om någon kastar en sten på spårvagnen/bussen och glassplitter medför personskada.

Egendomsskador

Egendom ersätts endast om Göteborgs Spårvägar gjort fel eller varit försumlig under resan. Till exempel ersätts inte skador på kläder som uppstått genom klotterfärg, snus eller tuggummi.

Fordonsskador

Om ditt fordon skadats vid en sammanstötning med en spårvagn eller buss ska du omgående kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar Göteborgs Spårvägar.

Skadeanmälan

Vid skada ska du fylla i blanketten som du kan hämta i länken nedan. Sänd blanketten för skadeanmälan tillsammans med läkarintyg och originalkvitton för direkta kostnader som du har haft till följd av  skadan till adress som anges på blanketten.

Kontakt

Vid ersättningskrav kontaktar du Göteborgs Spårvägar.

Telefon 031-732 10 00
E-post: skador@sparvagen.goteborg.se

Här hämtar du blankett för skadeanmälan:

Skadeanmälan Göteborgs Spårvägar