Ingrid Larsson tillträder som ny tillförordnad VD i Göteborgs Spårvägar AB

Ingrid Larsson tillträder som ny tillförordnad VD i Göteborgs Spårvägar AB

Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB har utsett Ingrid Larsson till tillförordnad vd från den 1 juni 2019 fram till dess att ordinarie VD utses.

Ingrid Larsson är socionom och har sedan 1977 arbetat i Göteborgs Stad, först inom socialtjänsten och sedan 1984 som chef med olika ledningsuppdrag. Under 16 år, fram till 2014, arbetade Ingrid Larsson som biträdande stadsdirektör på stadsledningskontoret och har från det uppdraget en omfattande erfarenhet inom lednings- och styrningsfrågor på övergripande nivå. Därefter har hon haft uppdrag som stadsdelsdirektör i Askim-Frölunda-Högsbo och senast hade hon ett interimsuppdrag som förvaltningschef på Intraservice fram till årsskiftet 2018/2019.

– Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetare och chefer ta mig an uppdraget. Göteborgs Spårvägar är inne i en spännande utveckling ett nytt avtal för spårvagnstrafiken och nya spårvagnar på väg, men det finns också utmaningar när det gäller rekrytering av personal och arbetsmiljö. Jag har lång erfarenhet inom ledarskap och förändringsarbete inom politiskt styrda organisationer, vilket jag tror kommer väl till pass.

Rekrytering av ordinarie vd till Göteborgs Spårvägar AB pågår