Framdörrarna på spårvagnarna är nu stängda

Framdörrarna på spårvagnarna är nu stängda

Från och med idag, onsdagen 20 maj, är det inte längre möjligt att kliva på genom dörren längst fram på spårvagnarna. Sittplatserna närmast föraren är också avstängda.

Syftet med åtgärderna är att våra förare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö, framförallt när de reser mellan olika pass i tjänsten.

Kommunal har hävt aviseringen om skyddsstopp.

Frågor och svar om de nya åtgärderna

Är hotet om skyddsstopp avvärjt?
Ja, parterna kom överens om vilka åtgärder som skulle genomföras. Varslet om skyddsstopp hävdes på morgonen den 20 maj.
Vilka åtgärder handlar det om?
Främre delen av spårvagnarna spärras av. Framdörren kommer att vara stängd för påstigning och två rader med sittplatser stängs av.
Varför införs dessa åtgärder?
Vi har stängt framdörrarna samt de första stolsraderna för att skydda spårvagnsförare som reser i tjänsten när de byter arbetspass.
Hur kommer avspärrningarna se ut?
Vi stänger av framdörrarna och de främre stolsraderna med avspärrningsband och skyltning.
Men förarna sitter ju redan inglasade, varför är detta nödvändigt?
Vi har också många förare som reser med spårvagnen mellan sina arbetspass och på detta sätt kan de resa inom avspärrningen för att vara bättre skyddade. Förarna reser i tjänsten och väljer inte själva om de ska ta spårvagnen eller inte.
Samtidigt uppstår trängsel ombord på spårvagnar vissa tider, hur ser ni på resenärernas trygghet?
Vi gör allt vi kan för att motverka trängsel i kollektivtrafiken och kör så mycket trafik vi kan, när vi har tillgängliga vagnar kör vi även förstärkningstrafik. Västtrafik förstärker även med busstrafik från stadsdelar i östra Göteborg. Det är viktigt att vi tänker efter en gång extra om vi verkligen behöver resa. Kan man till exempel gå eller cykla, eller resa utanför rusningstid så är det bättre i dessa tider.
Varför införde ni inte dessa åtgärder tidigare?
Vi var överens med våra arbetstagarorganisationer om att inte stänga framdörrarna i mitten av mars på grund av säkerhetsskäl och att framdörrarna är en viktig utrymningsväg för förare och passagerare.
Går inte framdörrarna att använda som utrymningsväg nu då?
Dörrarna är en viktig utrymningsväg, men vi har ändrat rutiner så att dörrarna öppnas manuellt av förarna.
Är det här ett sätt att minska smittspridning?
Åtgärderna görs framförallt för att skapa en trygg arbetsmiljö och undvika risk för smittspridning för våra förare. Utan våra förare fungerar inte spårvagnstrafiken.
Är dörrarna på vagn 2 också låsta?
När två vagnar är ihopkopplade är dörrarna på vagn 2 inte låsta.
Från när gäller de nya riktlinjerna?
De nya riktlinjerna började gälla från och med den 20 maj.