Åtgärder i spårvagnstrafiken vid Bruce Springsteens konserter på Ullevi

Åtgärder i spårvagnstrafiken vid Bruce Springsteens konserter på Ullevi

I samband med kommande Bruce Springsteen-konserter på Ullevi kommer spårvagnstrafiken längs Skånegatan köra med sänkt hastighet. Dessutom stängs spårvagnstrafiken av i samband med publikutsläppet från Ullevi.

Precis som vid tidigare konserter på Ullevi kommer Västtrafik att ha höjd beredskap inför de kommande Bruce Springsteen-konserterna (23 och 25 juni samt den 23 juli). Förutom att sänka hastigheten mellan klockan 18.00 och 00.30 för spårvagnstrafiken längs Skånegatan kommer spårvagnstrafiken tillfälligt att stängas av i samband med publikutsläppet från konserterna.

– Efter Iron Maidens konsert på Ullevi var det många personer som rörde sig i spårområdet och därför stängdes spårvagnstrafiken av under fyrtio minuter. Vi kommer att göra samma sak under kommande konserter för att besökarna ska känna sig trygga, säger Christer Olsson, ansvarig för Västtrafiks spårvagnstrafik.

Under konserterna kommer Västtrafik och Göteborgs Spårvägar bland annat sätta in extra trafikledare för att bevaka läget i trafiken och för att snabbt kunna fatta beslut om eventuella omläggningar. Västtrafik kommer också att ha informatörer på plats i området kring Ullevi för att hjälpa besökarna.

– Även om vi gör extra säkerhetsinsatser vill jag uppmana alla konsertbesökare att vara uppmärksamma på trafiken när man korsar spåren. Man bör också fundera på vilken hållplats man ska välja, kanske är det bättre att ta sig till Avenyn eller Korsvägen snarare än Brunnsparken när konserten är slut. Genom att resandet sprids får vi bättre framkomlighet i staden, säger Christer Olsson.

För att alla besökare ska ta sig till och från konserten sätter Västtrafik in extra bussar, spårvagnar och tåg under kvällen och natten. För ytterligare information, se Västtrafiks webbplats.