Årsredovisningar

2019

Årsredovisning Göteborgs Spårvägar AB 2019

Årsredovisning GS Buss AB 2019

Årsredovisning GS Trafikantservice AB 2019

Årsredovisning Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2019

2018

Årsredovisning Göteborgs Spårvägar AB 2018

Årsredovisning GS Buss AB 2018

Årsredovisning GS Trafikantservice AB 2018

Årsredovisning Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2018

2017

Årsredovisning Göteborgs Spårvägar AB 2017

Årsredovisning GS Buss AB 2017

Årsredovisning GS Trafikantservice AB 2017

2016

Årsredovisning Göteborgs Spårvägar AB 2016

Årsredovisning GS Buss AB 2016

Årsredovisning GS Trafikantservice AB 2016

2015

Årsredovisning Göteborgs Spårvägar AB 2015

Årsredovisning GS Buss AB 2015

Årsredovisning GS Trafikantservice AB 2015

2014

Årsredovisning Göteborgs Spårvägar AB 2014

Årsredovisning GS Buss AB 2014

Årsredovisning GS Trafikantservice AB 2014

2013

Årsredovisning 2013