Bilder lämpade för press

Foton och viss grafik från verksamheten finns i vår bildbank. Bilderna får publiceras i dags- och affärspress samt i andra regelbundet utgivna publikationer.

När du använder någon av våra bilder vill vi att du uppger att den kommer från Göteborgs Spårvägar. Vi vill även att du behåller fotot i dess ursprungliga form, det vill säga inte retuscherar eller på annat sätt ändrar bilden drastiskt.

Ett urval av verksamhetens bilder visas i bildbanken nedan. Letar du efter någon specifik bild, kontakta gärna Annette Johansson annette.johansson@sparvagen.goteborg.se, alternativt telefonnummer 031-732 1147.