Så här arbetar vi med Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen börjar gälla i Sverige och resten av EU den 25 maj 2018. Lagen reglerar hur vi på Göteborgs Spårvägar ska behandla personuppgifter. Du kan läsa mer om detta på Göteborgs Stads webbplats

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av personuppgifter eller vill anmäla en personuppgiftsincident kan du kontakta personuppgiftsansvarig på Göteborgs Spårvägar:
E-post: info@sparvagen.goteborg.se
Brev: Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg.

Vill du veta mer om vilka rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning ska du kontakta Göteborgs Spårvägars dataskyddsombud vid Dataskyddsenheten i Göteborgs Stad:
E-post: dso@intraservice.goteborg.se
Telefon: 031-368 65 60.

Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas som resenär ska du kontakta Västtrafik, läs mer här!